Thứ Hai, 06/12/2021 - 01:15   |       

                                         Tài sản nhân hiệu, vốn quý của mỗi con người là :         
        

 • Hiểu về Con Người: phần Con và phần Người
 • Đạo – Lý tưởng sống, mục đích sống, lẽ sống cuộc đời
 • Khai sáng trí tuệ, xác định được những chân giá trị, ý nghĩa của cuộc sống.
 • Tầm nhìn của Nhân hiệu trong thế giới phẳng
 • Phát biểu sứ mệnh của Nhân hiệu


 • Xây dựng và chọn lựa chiến lược cuộc đời
 • Phẫu đồ định vị Nhân hiệu, phân tích SWOT của Nhân hiệu, PDP ‘s SWOT
 • Thấu hiểu bản thân – Personal Insight
 • Bản sắc của Nhân hiệu – Văn hoá của Nhân hiệu
 • Tính cách Nhân hiệu – tính cách và số phận

   

 

 • Trí tuệ, trí huệ, hiểu biết chuyên gia trong lĩnh vực mình theo đuổi
 • Giác quan nghề nghiệp
 • Năng lực lõi, năng lực sáng tạo 
 • Nghiên cứu những phẩm chất tinh hoa của các dân tộc, siêu cường của thế giới

   

 • Vị tha, hoà giải – Yêu thương
 • Quả cảm, không sợ hãi  - Cái dũng của Nhân hiệu
 • Phát triển Văn Thể Mỹ cho Nhân hiệu
 • 7 ỵếu tố tỉnh thức trong Thiền. Nơi đâu “thiền” có mặt, nơi đó có khám phá, phát minh trong tinh thần phụng sự
 • Những bài tập, thói quen tốt nâng cao sức khoẻ tinh thần, thể chất
 • Đầu sách hay, kinh thư, sử thư cho Nhân hiệu
 • Bài hát, giai điệu hay cho cuộc sống tinh thần
 • Những tác phẩm điện ảnh kinh điển của bạn là gì ?

   

 • Thật thà, chân thành, trung thực và chính trực 
 • Tinh thần tự lực tự cường – tư duy độc lập, chính kiến của Nhân hiệu
 • Lối sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình
 • Lối sống có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng, tổ quốc
 • Danh dự và trách nhiệm

   

 • Kỹ năng + thái độ = kỹ năng sống, có vai trò quyết định trong việc hình thành nhân cách,
  bản lĩnh, nghị lực và tính chuyên nghiệp của Nhân hiệu
 • Bộ kỹ năng thiết yếu dành cho Nhân hiệu
 • Học Ăn, Học Nói, Học Gói, Học mở của Nhân hiệu...thực hành từ trong mỗi email bạn viết cho bạn bè, đối tác mỗi ngày

 

 • Sổ tay PDP – Online
 • Xây dựng PDP – những điển cứu hay trên www.NHAN.edu.vn
 • Bạn đã có kế hoạch phát triển bản thân trong 3 đến 5 năm và định hướng chiến lược cuộc đời chưa ?
 • Không có  PDP đời ta chẵng khác nào như bèo dạt mây trôi !

    


 

                     

 


Con người là vốn quý nhất của gia đình, xã hội, quốc gia vì có thể thực hiện tất cả mọi sự tốt đẹp, tác động và chi phối toàn thể xã hội ấy.
Việc Xây dựng Nhân Hiệu Việt và quản trị tài sản vô hình của Nhân Hiệu Việt là một vấn đề còn khá mới về lý luận và thực tiễn.
Làm thế nào để Xây dựng “Hòn gạch chuẩn” cho đời người, và phương pháp hiện thực hoá các tiêu chuẩn này,
nhằm giúp mỗi công dân tạo dựng được một cuộc sống ý nghĩa, hạnh phúc và thành đạt.
Dự án giáo dục và chuỗi các hoạt động về xây dựng Nhân Hiệu Việt được tổ chức nhằm mục đích
kiến giải, gợi mở, đề xuất những giải pháp tiếp cận, định hình những giá trị cốt lõi
giúp Nhân Hiệu Việt bắt kịp thang giá trị phổ quát của nhân loại đương thời về :


• Rèn luyện nhân cách, Phẩm chất trí tuệ, Năng lực cảm thụ, Năng lực học tập, Ý thức cộng đồng.
• Tầm nhìn cần có của Nhân hiệu Việt trong thế giới phẳng.
• Xây dựng Định vị nhân hiệu và bản sắc văn hoá của nhân hiệu
• Nắm được phương pháp phát triển bản thân (PDP)
• Học hỏi những phẩm chất tinh hoa của các dân tộc.


Dự án cũng đặt ra vấn đề : mỗi cá nhân, công dân, thanh niên, tri thức trẻ Việt đã có Kế hoạch xây dựng phát triển bản thân chưa ?
đâu là cơ sở lý luận cho vấn đề cốt yếu này ? Gia đình, Xã hội, Nhà trường và mỗi cá nhân đang đứng ở đâu  trong sứ mệnh này ?


Sau 10 năm xây dựng phát triển dự án NHÂN được nâng cấp lên nền tảng công nghệ mới,
xem được trên Moblile, máy tính bảng với nhiều nội dung mới. Mời anh chị tham quan: