Chủ Nhật, 05/12/2021 - 23:36   |    

TANLD TESTIMONIALS - TRIAL VERSION ( tanld.com )

Trẻ con phải được xác định tư duy về những chuẩn mực của con người. Gần nhất với trẻ là cha mẹ, anh em, bạn bè, thầy cô. Đó là những cái mà trẻ con cần thấy. Vậy mà chúng ta không dùng hình tượng thật này để xác đinh trọng tâm giáo dục là giáo dục con người, lại đưa cái khác vào là làm xa dần và rỗng đi.

Phan Chánh Dưỡng

TANLD TESTIMONIALS - TRIAL VERSION ( tanld.com )

Thành phố soi thấy tương lai rất sáng của mình trên vầng trán các em

Võ Văn Kiệt

TANLD TESTIMONIALS - TRIAL VERSION ( tanld.com )

Tự học là khởi nguồn của phong cách tự đào tạo,đồng thời là cái nôi nuôi dưỡng trí sáng tạo.
Ai giỏi tự học ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường người đó sẽ tiến xa.

Tạ Quang Bửu

TANLD TESTIMONIALS - TRIAL VERSION ( tanld.com )

Hãy dạy đạo đức cho con cái bạn, chỉ có đạo đức chứ không phải vàng bạc mới làm chúng sung sướng.

Ludwig van Beethoven

TANLD TESTIMONIALS - TRIAL VERSION ( tanld.com )

Chỉ có những khát vọng và những khát vọng lớn lao mới có thể nâng tâm hồn lên tầm vĩ đại.

Điđơrô
 


Con người là vốn quý nhất của gia đình, xã hội, quốc gia vì có thể thực hiện tất cả mọi sự tốt đẹp, tác động và chi phối toàn thể xã hội ấy.
Việc Xây dựng Nhân Hiệu Việt và quản trị tài sản vô hình của Nhân Hiệu Việt là một vấn đề còn khá mới về lý luận và thực tiễn.
Làm thế nào để Xây dựng “Hòn gạch chuẩn” cho đời người, và phương pháp hiện thực hoá các tiêu chuẩn này,
nhằm giúp mỗi công dân tạo dựng được một cuộc sống ý nghĩa, hạnh phúc và thành đạt.
Dự án giáo dục và chuỗi các hoạt động về xây dựng Nhân Hiệu Việt được tổ chức nhằm mục đích
kiến giải, gợi mở, đề xuất những giải pháp tiếp cận, định hình những giá trị cốt lõi
giúp Nhân Hiệu Việt bắt kịp thang giá trị phổ quát của nhân loại đương thời về :


• Rèn luyện nhân cách, Phẩm chất trí tuệ, Năng lực cảm thụ, Năng lực học tập, Ý thức cộng đồng.
• Tầm nhìn cần có của Nhân hiệu Việt trong thế giới phẳng.
• Xây dựng Định vị nhân hiệu và bản sắc văn hoá của nhân hiệu
• Nắm được phương pháp phát triển bản thân (PDP)
• Học hỏi những phẩm chất tinh hoa của các dân tộc.


Dự án cũng đặt ra vấn đề : mỗi cá nhân, công dân, thanh niên, tri thức trẻ Việt đã có Kế hoạch xây dựng phát triển bản thân chưa ?
đâu là cơ sở lý luận cho vấn đề cốt yếu này ? Gia đình, Xã hội, Nhà trường và mỗi cá nhân đang đứng ở đâu  trong sứ mệnh này ?


Sau 10 năm xây dựng phát triển dự án NHÂN được nâng cấp lên nền tảng công nghệ mới,
xem được trên Moblile, máy tính bảng với nhiều nội dung mới. Mời anh chị tham quan: